Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
229.Kolik cm3 roztoku 9% H2SO4 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 11,4 g Al2(SO4)3? 108,9 cm3