Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
649.Ca3Si3O9trikřemičitan trivápenatý