Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
653.dihydrogenhexaboritan zinečnatý?ZnH2B6O11