Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
655.hydrogentetraboritan draselný?KHB4O7