Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
847.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = tgx , y = 0 , x = 0 , x = p/4Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí