Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
885.Vypočtěte Určete primitivní funkce a dosaďte meze