Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
890.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y2 = 2x + 1 , x - y - 1 = 0 Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí (rozdělte útvar na části)