Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
1027.Vypočtěte: Použijte 1.Eulerovu substituci (za odmocninu dosaďte t+x)