Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
1042.Vypočtěte: Použijte 2.Eulerovu substituci (za odmocninu dosaďte xt+1)