Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
401.Vypočtěte derivaci funkce f: v libovol.bodě D(f)Použijte vztahu [xn]' = n.xn-1