Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
444.Napište rovnici tečny a normály ke křivce o rovnici y = 8(4 + x2)-1    v bodě T[2,1].Vypočtěte směrnici - derivaci funkce v daném bodě a dosaďte do rovnice tečny