Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
445.Napište rovnici tečny a normály ke křivce o rovnici y = 0,5x2 - 3x + 5    v bodě T[2,1].Vypočtěte směrnici - derivaci funkce v daném bodě a dosaďte do rovnice tečny