Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
454.Určete rychlost a zrychlení pohybu, jehož rovnice dráhy je: s = so + ct + 0,5gt2.Vypočtěte první a druhou derivace funkce