Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
463.Vypočtěte derivaci funkce f: y = (x4 - 6x2 + 7)3 v libovol.bodě D(f)Derivujte jako složenou funkci: f'x = f'z . z'x