Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
488.Z bodu N[0,0] veďte tečny ke křivce y = x2 + 3x + 2.Vypočtěte derivaci, dosďte do vzorce pro směrnici přímky, vypočtěte souřadnice dotykového bodu ...