Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
491.Určete vzdálenost vrcholu paraboly y = x2 - 4x + 3 od tečny sestrojené v průsečíku této křivky s osou x.Vypočtěte průsečík křivky s osou x, derivace v průsečíku je směrnice tečny ...