Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
503.Podle definice derivace vypočtěte derivaci funkce f: y = (x + 2)2Vypočtěte limitu podílu Dy/Dx pro Dx-->0