Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
515.Vypočtěte derivaci funkce f: y = sinx.cosx v libovol.bodě D(f)Deivujte jako součin :[u . v]' = u'v + u.v'