Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
549.Vypočtěte derivaci funkce f: v libovol.bodě D(f)Derivujte jako složenou funkci: f'x = f'z . z'x