Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
710.Vypočtěte x2.sinx dxPoužijte per partes, v = x2