Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
722.Vypočtěte Upravte pomocí goniom.vzorců a rozdělte na dva zlomky ...