Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
772.Vypočtěte Vydělte a integrujte člen po členu, použijte substituci t = x - 1