Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
808.Vypočtěte Určete primitivní funkce pomocí per partes a dosaďte meze