Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
811.Vypočtěte Určete primitivní funkce pomocí substituce t=cosx a dosaďte meze