Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
815.Vypočtěte Určete primitivní funkce pomocí substituce t=ex+1 a dosaďte meze