Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
821.Vypočtěte Určete primitivní funkce pomocí substituce t=x2+1 a dosaďte meze