Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
843.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = ex, y = e-x , y = eUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí