Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
853.Vypočtěte Určete primitivní funkce a dosaďte meze