Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
870.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného osou x a křivkou y = -x2 + 2xUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivky s osou x (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí