Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
875.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = x2 - 1 , y = 3Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí (rozdělte útvar na části)