Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
876.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = (x + 1)2 , y = 1 - x , y = 0 , x<-1,1>Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí (rozdělte útvar na části)