Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
950.Vypočtěte Rozložit na dva zlomky, první v čitateli derivace jmenovatele