Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
952.Vypočtěte Rozložit na dva zlomky, první v čitateli derivace jmenovatele