Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
953.Vypočtěte Rozložit na dva zlomky, první v čitateli derivace jmenovatele