Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
1016.Vypočtěte: Použijte 3.Eulerovu substituci (za odmocninu dosaďte t(x-1))