Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
1029.Vypočtěte: Použijte 3.Eulerovu substituci (za odmocninu dosaďte t(4-x))