Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
410.Určete bod, ve kterém má graf funkce y = x.(1 + x)-1 tečnu procházející bodem M[3,?].Napi3te rovnici te4ny a ur4ete pr;se49k s grafem funkce...