Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
411.Vypočtěte derivaci funkce f: v libovol.bodě D(f)Deivujte jako součin :[u . v]' = u'v + u.v'