Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
456.Těleso o hmotnosti 10kg se pohybuje po přímce podle rovnice s = 1 + t + t2. Jakou kinetickou enerii (E=0,5mv2) bude mít toto těleso na konci páté sekundy (počítáme od t=0)?Vypočtěte rychlost v čase 5 (derivace) a dosaďte do rovnice