Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
500.Raketa se pohybuje po určitou krátkou dobu přímočaře podle rovnice s = (2/9).sin(pt/2) + so. Určete zrychlení tohoto pohybu na konci první sekundy (s je v metrech, t v sekundách).Vypočtěte 2.derivaci pro t=1 ...