Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
522.Vypočtěte derivaci funkce f: v libovol.bodě D(f)Derivujte jako podíl: