Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
537.Je dána parabola y = x2 - 4x + 3. Určete dotykový bod a rovnici tečny paraboly, která má směrový úhel 45o.Vypočtěte derivaci a položte rovnu 1 ...