Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
754.Vypočtěte Umocněte, vydělte a integrujte člen po členu