Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
762.Vypočtěte Vydělte a integrujte člen po členu