Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
770.Určete závislost dráhy na čase t pro těleso pohybující se rychlostí v(t) = At2 + Bt + C , je-li A = 1 m/s3, B = 1 m/s2, C = -1 m/s Dráha je primitivní funkcí k rychlosti