Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
819.Vypočtěte Určete primitivní funkce a dosaďte meze