Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
823.Vypočtěte Určete primitivní funkce pomocí substituce t=sinx a dosaďte meze