Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
839.Vypočtěte Určete primitivní funkce a dosaďte meze