Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
848.Vypočtěte Určete primitivní funkce a dosaďte meze