Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
862.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = x2 + 2 , přímkou x + y - 8 = 0 a osami x, yUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí